Danes je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, poznanega tudi kot ZViS-K. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 15. decembra 2016.

Novela tako za študente kot tudi za vse zaposlene, ki delujejo v slovenskem visokošolskem prostoru, pomeni veliko sprememb na področju visokega šolstva. Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS predstavlja bistvene spremembe, ki jih bomo deležni študenti.

Za eno večjih težav se je izkazala izguba statusa študenta v času, ko študent diplomira. Pred samo novelo so bili študenti, ki so zaključili študij prve bolonjske stopnje pred oktobrom, prikrajšani za marsikatero študentsko ugodnost. V trenutku, ko je študent diplomiral, je hkrati namreč tudi izgubil status študenta in z njim povezane pravice, kot so na primer urejeno zdravstveno zavarovanje, možnost bivanja v javnih študentskih domovih, subvencionirana študentska prehrana in prevozi, možnost opravljanja študentskega dela itd. Posledično je večina študentov zavlačevala z oddajo diplomske naloge z namenom, da bi status ohranila čim dlje. Novela ZViS zagotavlja, da v primeru diplomiranja študent ohrani status do konca tekočega študijskega leta. S tem se bo bolj pridne študente prenehalo‘kaznovati’ z odvzemom pravic in se posledično tudi spodbujalo sprotno delo – diplomiranje v krajšem roku, kot je bilo to do zdaj v navadi. Poleg ohranitve statusa študenta novela prinaša še eno novost, povezano s statusom študenta. Novela ohranja možnost izrednega podaljšanja statusa za vse študentke matere, ki med študijskim letom rodijo živorojenega otroka, to možnost pa razširja tudi na očete študente.

Kot veliko prednost lahko poudarimo tudi ponovno zakonsko zagotovitev sofinanciranja doktorskega študija v Sloveniji. Plačljivost in hkrati nedostopnost doktorskega študija je v zadnjem času predstavljala eno izmed ključnih vprašanj v slovenskem visokošolskem prostoru. Težava je nastala, ko je začelo primanjkovati evropskih sredstev za sofinanciranje doktorskega študija in tako med letoma 2013 in 2016 doktorski študij sploh ni bil sofinanciran. Z novelo ZViS bo študentom to spet omogočeno, hkrati pa želijo s to metodo med spodbuditi zanimanje študentov za doktorski študij, kar ima tudi pozitiven družbeni vpliv.

Novela ZViS študentom prinaša enakovreden položaj znotraj akademske skupnosti. Posledično študenti z uveljavitvijo novele postajajo polnopravni člani akademske skupnosti, poleg tega pa je z zakonom določen tudi minimalni delež predstavnikov študentov v akademskih zborih (20 %).

Po implementaciji novele študenti pozdravljamo še zakonsko urejanje financiranja visokega šolstva. Kljub temu da bo Zavodom omogočeno strateško načrtovanje financiranja, pa še vedno čakamo na definicijo modela za dosego zastavljene skupne višine financiranja študijske dejavnosti.

Novela prinaša tudi zakonsko urejanje boljšega sistema zdravstvenega varstva študentov. Vsi študentje prvih letnikov dodiplomskih študijskih programov bodo morali za boljši nadzor nad zdravstvenim stanjem študentov opravljati sistematske preglede, kjer bodo deležni svetovanj o zdravem življenjskem slogu in zdravju na splošno, z laboratorijskimi analizami papovratnih informacij o njihovem zdravstvenem stanju.

Poleg vseh pozitivnih posledic novela prinaša tudi skrb vzbujajoče spremembe, na primer prehod s programske na institucionalno akreditacijo visokošolskih zavodov. To v praksi pomeni, da bo NAKVIS presojal le institucije kot celote in ne posameznih programov.Visokošolski zavodi bi lahko potemtakem samovoljno spreminjali študijske programe, kar pa ne prinaša nujno spremembe v smeri dviga kakovosti.

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

Vir: Zveza ŠKIS

Skip to content