Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so dne 1. 4. 2016 objavili podatke o prijavah za vpis v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje za študijsko leto 2016/2017.

Na 18.542 razpisanih mest se je prijavilo 15.191 kandidatov, kar pomeni 3.351 nezapolnjenih mest na fakultetah. Kljub temu, da je razpisanih mest več kot prijav, pa lahko to dejstvo zavaja, saj so bile prijave namreč zelo neenakomerne in je na marsikateri fakulteti prijavljenih veliko več študentov kot je razpisanih mest, kar v nadaljevanju pomeni omejitev vpisa.

Podatkih o vpisnih glede na posamezno univerzo kažejo, da je največja zasedenost 101 % na Univerzi v Ljubljani, 66 % na Univerzi v Mariboru, 81 % na Univerzi na Primorskem, 13 % na Univerzi v Novi Gorici in 35 % na samostojnih visokošolskih zavodih.

Veliko fakultet je takšnih, da krepko presegajo mejo 100-% vpisa, zato si poglejmo nekaj najbolj z vpisom preobremenjenih fakultet na Univerzi v Ljubljani.

Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) na univerzitetni smeri Dramska igra se je na 12 razpisanih mest prijavilo kar 126 kandidatov, kar pomeni, da je preobremenjenost te smeri kar 1.050-odstotna. Sicer vsako leto zelo priljubljen AGRFT ne ponuja izrednega študija, zato bodoče študente kot vedno čaka naporno obdobje sprejemnih izpitov.

S prevelikim povpraševanjem se sooča tudi Fakulteta za šport, saj so prav vse tri smeri, ki jih ponujajo, krepko prezasedene. Med njimi najbolj izstopa najnovejša smer – Kineziologija, kjer je delež prevelike prijave vpisa 513,3-odstoten.

Podobno stanje kot pri Fakulteti za šport imajo tudi na Medicinski fakulteti, na obeh smereh (Dentalna medicina in Medicina) se je na 195 razpisanih prostih mest prijavilo 435 kandidatov.

Precej težav bo imela Fakulteta za družbene vede, saj imajo na nekaterih smereh preveč vpisa, na drugih pa premalo. Največ zanimanja je vzbudila smer Komunikologije, kjer se je na 30 razpisanih mest prijavilo 55 kandidatov (183,3-% vpis). Po drugi strani pa je najmanj povpraševanja po smeri Evropski študiji – družboslovni vidiki, za katero jih je na 35 razpisanih mest prijavo podalo zgolj 10. S podobnim stanjem se sooča tudi Filozofska fakulteta.

Rahlo preobremenjeni, kot je navada že iz prejšnjih let, pa ostajata Ekonomska fakulteta in Pravna fakulteta. Pri obeh je zanimanja nekaj čez 100 %, in sicer kljub visokem številu razpisanih mest, na Ekonomski fakulteti je namreč 780, na Pravni fakulteti pa 200 razpisanih mest.

Tudi zanimanje za Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za farmacijo in Fakulteto za strojništvo ne upada. Glede na število mest, ki jih fakultete nudijo, je zanimanje preveliko. Na študij elektrotehnike si tako želi 369 kandidatov, mest pa je 330. Farmacija razpolaga z 230 razpoložljivimi mesti, medtem ko je prijavo za vpis oddalo kar 359 kandidatov. Na strojništvu je bilo za 420 razpoložljivih mestih 492 prijav.

Izkazalo se je, da je med bodočimi študenti najmanj zanimanja za Biotehniško fakulteto, na Oddelku za agronomijo, kjer izmed 135 razpisanih mest 28 mest ostaja praznih, ter tudi na Oddelkih za lesarstvo (še 78 prostih mest) in Oddelku za krajinsko arhitekturo (še 7 prostih mest). Tudi na Fakulteti za gradbeništvo, Fakulteti za matematiko in fiziko, Fakulteti za upravo in Teološki fakulteti ostaja še kar nekaj nezasedenih mest.

Več informacij, tudi za druge fakultete po Sloveniji, lahko najdete na spletni strani Ministrstva (tukaj).

 

Vir: Zveza ŠKIS

Skip to content