Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Rok za oddajo vlog je za dijake 7. 9. 2016 in za študente 7. 10. 2016.

Objavljen je tudi Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017, namenjen štipendistom, ki so Zoisovo štipendijo pridobili še po starem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip). Rok za oddajo vlog je za dijake 7. 9. 2016 in za študente 7. 10. 2016.

Štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija dodeljena po novem zakonu (ZŠtip-1), morajo vsako leto sami vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Do nadaljnjega prejemanja štipendije so upravičeni, če v vsakem naslednjem šolskem ali študijskem letu izpolnjujejo vse pogoje po ZŠtip-1 in če so uspešno zaključili letnik, za katerega so prejemali štipendijo, ter se vpisali v višji letnik. Štipendisti, ki se izobražujejo v Sloveniji in želijo nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljati s 1. dnem šolskega ali študijskega leta, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje z dokazili vložiti pri skladu vsako leto do 31. 8. 2016 (za dijake)  oziroma do 30. 9. 2016 (za študente). Pri štipendistih, ki se izobražujejo v tujini, se upošteva datume šolskega oz. študijskega leta v državi izobraževanja.

 

 

Vir: Zveza ŠKIS

Skip to content