Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 9. redni seji 07.10.2022 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2022/23.

 

Volitve bomo izpeljali v NEDELJO, 30.10.2022 (Prostori Kluba študentov Lendava; Kranjčeva ulica 4) ob 10. uri.

 

Pravico voliti in biti voljen za svetnika Zveze ŠKIS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti.

 

Kandidat za svetnika Zveze ŠKIS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje priporočeno na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnevom volitev (priporočeno po pošti in s pripisom „za volilno komisijo“).

 

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, podpisano soglasje o uporabi osebnih podatkov in lastnoročni podpis kandidata.

OBRAZCI SO V PRIPONKI!

 

Lendava, 07.10.2022

Aaron Krajačič,
predsednik KŠL-LEK

Kandidatura_svetnik Sveta Zveze ŠKIS

Kandidatura za telesa Kluba študentov Lendava – OBRAZEC

Skip to content