Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 9. redni seji 06.10.2016 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika za mandatno obdobje 2016/17.

 

Volitve za svetnika KŠL-LEK bodo potekale 28.10.2016 v klubskih prostorih (Mlinska ulica 5, 9220 Lendava) s pričetkom ob 22.00 uri.

 

Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti.

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

 

 

Lendava, 06.10.2016

 

Attila Ftičar,

predsednik KŠL-LEK

Skip to content