Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 9. redni seji 26.09.2014 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika za mandarno obdobje 2014/15, ter določil volilno komisijo za volitve.

Volitve za svetnika KŠL-LEK bodo potekale 31.10.2014 v klubskih prostorih (Mlinska ulica 5, 9220 Lendava) s pričetkom ob 17.00 uri.

Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti.

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Lendava, 07.10.2014

Peter Paller,
predsednik KŠL-LEK

Skip to content