Na podlagi 20. člena, KŠL-LEK razpisujemo kandidacijski postopek za mesta:

 

  • Predsednik Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (1 mesto),
  • Član Upravnega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (5 mest),
  • Član Nadzornega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta),
  • Član Disciplinskega razsodišča Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta).

 

 

Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, stalni in začasni naslov (v kraju študija), elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni datum, potrdilo o statusu študenta za šolsko leto 2016/2017, podpis. Kandidat naj h kandidaturi priloži še življenjepis in vizijo delovanja.

 

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub študentov Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, s pripisom »za Volilno komisijo«.

 

Rok za oddajo kandidatur je do petka, 14. oktobra 2016. Nepopolnih kandidatur ne bomo upoštevali.

 

Volitve bomo izpeljali 28.10.2016 v prostorih KŠL-LEK (Mlinska ulica 5) ob 22.00 uri, ob enem bomo pa volili tudi SVETNIKA Kluba študentov Lendava za tekoče študijsko leto.

 

 

 

 

 

 

Lendava, 06.10.2016

Attila Ftičar,

predsednik KŠL-LEK

 

 

Skip to content