Na podlagi 15. člena Temeljnega akta KŠL-LEK razpisujem kandidacijski postopek za naslednja mesta:

  • Predsednika Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (1 mesto),
  • Člane Upravnega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (5 mest),
  • Člane Nadzornega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta).
  • Člane Disciplinskega razsodišča Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta).

Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, stalni in začasni naslov (v kraju študija), elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni datum, potrdilo o statusu študenta v šolskem letu 2022/2023, podpis.

Kandidat naj h kandidaturi priloži tudi kratki življenjepis, vizijo delovanja kluba in podpisano soglasje o uporabi osebnih podatkov.

 

VSE OBRAZCE NAJDETE V PRIPONKAH!

 

Kandidature pošljite priporočeno na naslovKlub študentov Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava s pripisom »za volilno komisijo«.

 

Rok za oddajo kandidatur je petek, 21.10.2022. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.

 

Kandidature bodo objavljene v soboto, 24.10.2022.

 

Volitve bomo izpeljali v nedeljo, 30.10.2022 (Prostori Kluba študentov Lendava; Kranjčeva ulica 4) ob 10. uri. Hkrati bomo volili klubskega svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOS za tekoče študijsko leto.

 

 

Lendava, 07.10.2022

 

Aaron Krajačič,
predsednik Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK)

 

 

Kandidatura za telesa Kluba študentov Lendava – OBRAZEC

Skip to content