Študentski domovi Ljubljana

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih je odprt od 1. junija do 16. avgusta 2017. Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja študent lahko odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Vlogo lahko pošljete tudi po pošti, vendar z oddajo ne odlašajte do zadnjega dne.

Vso potrebno dokumentacijo, naslove in kontakte lahko najdete na povezavi.

Do 15. septembra bodo pisarne za študentske domove na prej omenjenem spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo. Študenti, ki se ne bodo uvrstili na prvo prednostno listo, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na informativno prednostno listo od 15. septembra do 31. oktobra 2017. V kolikor se tudi takrat ne najdete na seznamu, ste dolžni o tem obvestiti pristojno pisarno najkasneje do 10. Oktobra 2017!

 

Študentski domovi Maribor

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih je odprt od 1. junija do 16. avgusta 2017. Prošnjo lahko tako kot pri študentskih domovih v Ljubljani, tudi tu pošljete preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ ali pa pošljete po pošti.

Informativna prednostna lista bo objavljena do 15. septembra. Dodatne informacije lahko najdete na tej povezavi.

 

Študentski domovi na Primorskem

Rok, ki ga kandidati za bivanje na Primorskem ne smejo zamuditi, je prav tako do 16. avgusta. Postopek oddaje prošnje poteka preko portala eVŠ ali pa po navadni pošti. Vse podrobnosti najdete s klikom na to povezavo.

 

Kaj pa študentje s statusom osebe z mednarodno zaščito?

V kolikor ste študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, so pogoji, ki jih morate izpolnjevati naslednji:

  • pridobljen status osebe z mednarodno zaščito,
  • pridobljen status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
  • niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niste poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niste prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine.

 

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2017/2018«. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Obveščeni boste v roku enega meseca od oddaje vloge. Vloge in vso potrebno dokumentacijo lahko najdete na spletnih straneh študentskih domov mest v katerih želite bivati.

 

Ne spreglej novosti!

Diplomanti 1. stopnje imate letos pravico do subvencioniranega bivanja za študijsko leto 2016/17 do 30. septembra, vendar za študijsko leto 2017/2018 oddajte prošnjo za sprejem!

Vir: ŠKIS

Skip to content