ŠOS je zadovoljen z glasovanjem na Odboru DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Glede na vsebino zakona in pogovore tekom obravnave ZUPŠ je bilo pričakovati podporo ZUPŠ. Tako so poslanci sprejeli večji del zakonskih predlogov. Pričakujejo pa, da bodo tudi ostale predlagane rešitve v bližnji prihodnosti sprejete v okviru drugih, vladnih zakonskih predlogov in upoštevane ob odpravi varčevalnih ukrepov.

 

 

Meseca maja je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) v DZ vložila pobudo za zbiranje podpisov za predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ). Ker bi morali zaradi parlamentarnih počitnic z zbiranjem podpisov za pobudo za vložitev zakona začeti šele jeseni, se je ŠOS s predsednikom Državnega zbora RS (DZ) Z dr. Milanom Brglezom dogovoril, da predlog ZUPŠ formalno vloži on, kot prvi med enakimi. ŠOS je, da bi dosegel široko podporo predlogu zakona, pričel tudi z neformalnim zbiranjem podpisov. V zgolj enem tednu zbiranja je bilo zbranih kar 16.595 podpisov!
Več o vsebini predloga ZUPŠ je zapisano v prejšnjih sporočilih za javnost ŠOS.
V času od vložitve zakona je bilo veliko truda vloženega v predstavitev vsebine zakona javnosti, resornim ministrstvom in poslanskim skupinam.
Glavni pomisleki na Vladi RS in v DZ so bili usmerjeni na način vložitve zakona, na obliko zakona (torej poseganja zakona na različna resorna področja), nekateri na finančne posledice zakona; precej manj pa je bilo pomislekov glede vsebine zakona. Upoštevali so tudi pripombe Zakonodajno pravne službe DZ. Zaradi tega je ŠOS pričakoval široko podporo poslancev, še posebej po zadnjih usklajevalnih sestankih in sredini soglasni podpori ZUPŠ v Državnem svetu RS.

ŠOS je zadovoljen, da so poslanci podprli večji del (kompromisnih in amandmiranih) predlogov:

  • Študenti bi (ob sprejetju zakona v tretjem branju) imeli status študenta do konca študijskega leta (tudi) po diplomiranju na 2. stopnji študija;
  • študenti bi bili zdravstveno zavarovani do konca študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let (in ne v celotnem čas študija, kot smo predlagali);
  • do državne štipendije bodo upravičeni tudi tuji državljani (sprememba sicer sledi odločitvam sodišč);
  • možno bo uveljavljanje dodatka za bivanje k štipendiji tudi med letom;
  • problematiko študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom se bo uredilo enotno, na ravni pravilnika ministrstva;
  • študenti bodo lahko koristili subvencionirano študentsko prehrano do 21. ure (prej do 20. ure).

Višina posebne osebne olajšave (t. i. študentske olajšave), do katere so upravičeni dijaki in študenti ob opravljanju študentskega dela, se (še) ne bo vrnila na predkrizno raven. Vlada obljublja dvig olajšave v spremembi Zakona o dohodnini, ki je danes vložen v zakonodajni postopek.

Nadaljuje se varčevanje iz Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), torej omejitev koriščenja bonov v poletnih mesecih, enaka ostaja tudi (zamrznjena) višina subvencije. Tako bo država na študentih še naprej privarčevala nekaj več kot 1 milijon evrov letno.

Aleksandar Spremo, predsednik ŠOS: “Razplet današnje seje sprejemamo z dobrimi občutki. Veseli smo, da so poslanci vseh strank po večini prisluhnili našim predlogom. Pričakujemo, da bo vlada izpolnila obljube po ločeni zakonski ureditvi študentske olajšave. Prav tako pa pričakujemo, da bodo vlada in poslanci tudi v prihodnje prisluhnili potrebam študentom, za kar si bomo na ŠOS še naprej aktivno prizadevali.”

– – –

Dodatne informacije:
e-pošta: pr@studentska-org.si
GSM: 041 970 937 (Aleksandar Spremo)

 

#zaštudente

 

Vir: ŠKIS

Skip to content