Lendava, 17.12.2021 

 

OBVESTILO O SKLICU OBČNEGA ZBORA KŠL-LEK

 

Podpisani Aaron Krajačič (predsednik KŠL-LEK), sklicujem občni zbor KŠL-LEK, ki bo v četrtek, 23.12.2021 ob 16:00. Občni zbor bo potekal skladno z veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa na dan OZ. Občni zbor se bo odvijal v prostorih Kluba študentov Lendava (Kolodvorska ulica 4, 9220 Lendava)

 

Dodatna pojasnila:

  • Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica polnopravnih članov KŠL – LEK, v primeru, da temu pogoju ni zadoščeno, se občni zbor odloži za 30 minut in veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 15 članov KŠL – LEK,
  • v razpravi lahko sodelujejo vsi prisotni,
  • sklep je potrjen, če se z njim strinja večina prisotnih članov KŠL – LEK,
  • člani imajo možnost podati mnenje in predloge tudi pisno (s priporočeno pošto), najkasneje 3 dni po zaključku izrednega občnega zbora,
  • rok za pošiljanje začne teči naslednji dan po zaključku izrednega občnega zbora,
  • v primeru, da obstajajo pomisleki in nestrinjanja s sprejetimi sklepi, predsednik o tem obvesti vse člane in se o sklepih ponovno odloča.

 

Predlagan dnevni red:

1. Pregled prisotnosti
2. Pregled in potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delovanju KŠL 2021

  • poročilo predsednika
  • poročilo blagajnika

4. Potrditev prejšnjega občnega zbora KŠL-LEK
5. Predstavitev Pravilnika o nabavi ŠOLS

  • glasovanje

6. Razno

Skip to content