Lendava, 05.02.2023

 

OBVESTILO O SKLICU OBČNEGA ZBORA KŠL-LEK

 

Podpisani Aaron Krajačič (predsednik KŠL-LEK), sklicujem občni zbor KŠL-LEK, ki bo v petek, 10.03.2023 ob 18:00. Občni zbor bo v prostorih Kluba študentov Lendava (Kolodvorska ulica 4, 9220 Lendava)

 

Dodatna pojasnila:

 • Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica polnopravnih članov KŠL – LEK, v primeru, da temu pogoju ni zadoščeno, se občni zbor odloži za 30 minut in veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 15 članov KŠL – LEK,
 • v razpravi lahko sodelujejo vsi prisotni,
 • sklep je potrjen, če se z njim strinja večina prisotnih članov KŠL – LEK,
 • člani imajo možnost podati mnenje in predloge tudi pisno (s priporočeno pošto), najkasneje 3 dni po zaključku izrednega občnega zbora,
 • rok za pošiljanje začne teči naslednji dan po zaključku izrednega občnega zbora,
 • v primeru, da obstajajo pomisleki in nestrinjanja s sprejetimi sklepi, predsednik o tem obvesti vse člane in se o sklepih ponovno odloča.

 

Predlagan dnevni red: 

 1. Pregled prisotnosti
 2. Pregled in potrditev dnevnega reda
 3. Poročilo o delovanju KŠL-LEK 2022 in 2023
  • poročilo predsednika
  • poročilo blagajnika
 1. Potrditev prejšnjega občnega zbora KŠL-LEK
 2. Pravilniki:
  • predstavitev Pravilnika o nabavi ŠOLS
  • glasovanje
 1. Razno

 

Skip to content