Lendava, 7.5.2019 – Klub študentov Lendava se je v dogovoru z ostalimi študentskimi klubi vzhodne Slovenije (ŠKVS) odločil, da se letošnje Škisove tržnice 2019 NE udeleži. Dogovor je bil sklenjen dne 20. 4. 2019, v prostorih Pisarne na izredni seji ŠKVS, kjer se je razpravljalo o lanskem početju organizatorjev Škisove tržnice 2018 in manjkajočih 70. tisoč evrih.

Škisova tržnica vsako leto privabi številne obiskovalce in študentske klube, kjer se vsak po svojih najboljših močeh trudi prikazati značilnosti kluba, svojega mesta in regije. Organizacija takega dogodka zahteva veliko vloženega truda, dobro ekipo in nenazadnje sredstev, ki morajo biti porabljena transparentno in skladno z vsemi obstoječimi normami in pravili. Lansko leto je iz dogodka neznano kam izginilo 70. tisoč evrov, kar je Zveza ŠKIS prekrivala do letošnjega leta in o dogodku ni obvestila pristojnih nadzornih organov.

Študentski klubi se moramo sedaj skupaj soočati z različnimi obtožbami o neustreznosti porabljenih sredstev, čeprav se v večini študentskih klubov denar porablja transparentno in resnično služi svojemu namenu. V Klubu študentov Lendava se lahko pohvalimo z dobro vpetostjo v lokalno okolje, kjer sodelujemo z vsemi najpomembnejšimi javnimi zavodi, občino, društvi, lokalnimi organizacijami in zasebnimi podjetji. Naše delovanje je bilo vedno usmerjeno v ustvarjanje družbenih vsebin za študente in širšo okolico, pri čem je denar vedno zgolj sredstvo za doseganje tega cilja. Organizacija različnih dogodkov, kot so koncerti, predstave, delavnice za otroke, potopisna predavanja, dobrodelne prireditve, terjajo veliko truda in denarja, kar pomeni, da nikakor ne moremo in ne želimo zapravljati denarja v kakršne koli druge namene.

Ves trud, ki ga aktivisti Kluba študentov Lendava vložimo in prosti čas, ki ga žrtvujemo, postane drugotnega pomena, saj se nas začenja enačiti med seboj. Vsi nosimo posledice dejanja Zveze ŠKIS na Škisovi tržnici 2018, čeprav smo bili o dogodku obveščeni skorajda istočasno kot mediji in nismo imeli nobene besede pri reševanju nastale situacije. Organizacijska ekipa Škisove tržnice 2019 je enaka kot prejšnja leta, kar pomeni, da za pretekla dejanja ne bo nihče odgovarjal. To se nam zdi skrajno neodgovorno, nepravično in v nasprotju z našimi vrednotami in cilji delovanja. V ta namen smo se na seji, ki je potekala 20. aprila 2019, skupaj z ostalimi študentskimi klubi vzhodne Slovenije odločili, da se Škisove tržnice 2019 ne udeležimo.

Upravni odbor KŠL – LEK

Skip to content