Lendava, 05.02.2023   OBVESTILO O SKLICU OBČNEGA ZBORA KŠL-LEK   Podpisani Aaron Krajačič (predsednik KŠL-LEK), sklicujem občni zbor KŠL-LEK, ki bo v petek, 10.03.2023 ob 18:00. Občni zbor bo v prostorih Kluba študentov Lendava (Kolodvorska ulica 4, 9220 Lendava)   Dodatna pojasnila: Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica polnopravnih članov KŠL – […]

Volilna komisija je 23. oktobra pregledala vse prispele kandidature tako za organe KŠL–LEK, kot tudi za svetnika KŠL-LEK (zadnji rok oddaje je bil 21.10.2022).    Spodaj so navedene pravilne in pravočasno prispele kandidature:   UPRAVNI ODBOR PREDSEDNIK: Aaron Krajačič PODPREDSEDNICA: Teja Preradović BLAGAJNIK: Peter Škrilec TAJNICA: Maja Kreslin ČLAN: Ajda Hozjan ČLAN: Gloria Gjuran NADZORNI […]

Sodelujte v nagradni igri in pobegnite v trope! 🙂 Pri Varuhu zdravja, Vzajemni, so to jesen za mlade pripravili posebno nagradno igro z edinstveno glavno nagrado, pobegom na Kajmanske otoke za dve osebi, in drugimi privlačnimi nagradami. Zagnali so tudi nov portal Ni panike, na katerem so samo za mlade, ki so včlanjeni v program […]

Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 9. redni seji 07.10.2022 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Sveta ŠOLS za mandatno obdobje 2022/23.   Volitve bomo izpeljali v NEDELJO, 30.10.2022 (Prostori Kluba študentov Lendava; Kranjčeva ulica 4) ob 10. uri.   Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta ŠOLS ima vsak študent […]

Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 9. redni seji 07.10.2022 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2022/23.   Volitve bomo izpeljali v NEDELJO, 30.10.2022 (Prostori Kluba študentov Lendava; Kranjčeva ulica 4) ob 10. uri.   Pravico voliti in biti voljen za svetnika Zveze ŠKIS ima vsak študent […]

Na podlagi 15. člena Temeljnega akta KŠL-LEK razpisujem kandidacijski postopek za naslednja mesta: Predsednika Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (1 mesto), Člane Upravnega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (5 mest), Člane Nadzornega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta). Člane Disciplinskega razsodišča Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta). Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, stalni […]