Včeraj je potekala 27. Skupščina Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), kjer so člani med drugim imenovali tudi novega predsednika in generalnega sekretarja. Vodenje Študentske organizacije Slovenije bo tako za eno leto prevzel Klemen Balanč, študent Univerze v Ljubljani. Zakoniti zastopnik ŠOS, generalni sekretar, pa bo za obdobje dveh let Rok Primožič.

Klemen Balanč je študent Ekonomske in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pred nastopom funkcije pa je bil Predsednik odbora za visoko šolstvo in izobraževanje pri ŠOS. V študentskem organiziranju je aktiven že več let, in sicer tako na ravni lokalnega kluba, ŠOU v Ljubljani in ŠOS.

Klemen je kot osrednja prizadevanja poudaril skrb za transparentno, kakovostno in dostopno visoko šolstvo, urejeno v krovnem zakonu. Posebno skrb pa namerava posvetiti tudi posebnim skupinam študentov (študenti invalidi in študentske družine). Prav tako letos načrtuje izvedbo dveh večjih mednarodnih projektov – raziskave EUROSTUDENT ter največje evropske konference s področja kakovosti visokega šolstva – European Quality Assurance Forum.

Rok Primožič je univerzitetni diplomirani pravnik. Delovne izkušnje je nabiral z vodenjem in delovanjem v različnih nevladnih organizacijah, na različnih ravneh delovanja znotraj študentskega organiziranja, bil pa je tudi predsednik krovne evropske študentske organizacije – ESU.

 Vir: Študentska organizacija Slovenije

Skip to content