Danes je potekala redna seja Sveta Vlade RS za študentska vprašanja. Osrednja točka obravnave je bila novela Zakona o visokem šolstvu (ZViS). Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) je med pripravo novele uspelo izpogajati nekaj pozitivnih sprememb za študente. Izpostavljamo predvsem možnost ohranitve statusa po diplomiranju – do konca študijskega leta. Prav tako nas veseli, da smo bili uspešni pri pogajanjih glede šolnin na način, da redni študij še vedno ostaja brezplačen, tudi v dodatnem letu, poleg tega pa po novem študentom ne bo več treba plačevati za t. i. nadstandardno izvedbo. Odpirajo se tudi možnosti za sistemsko financiranje doktorskega študija. Poleg naštetega pa novela zakona študente tudi aktivneje vključuje v akademsko skupnost. Udejanjili smo tudi prizadevanja za boljšo skrb za zdravstveno preventivo študentov. Še vedno pa je osrednje prizadevanje ŠOS čimprejšnja priprava celovito in sistemsko prenovljenega visokošolskega zakona.

Novela ZViS je v pripravi že več kot pol leta. Prednostno ureja področja financiranja, kakovosti, internacionalizacije (skozi jezik poučevanja) in demokratizacije univerze. Prav tako pa nam je uspelo vsaj deloma urediti tudi področje pravic študentov.Zakon, ki je doživel že skoraj 30 sprememb in dopolnitev, ni sodoben in žal še vedno ne ureja visokošolskega prostora enovito in sistemsko. Zato od ministrstva pričakujemo, da bomo takoj nadaljevali z delom in pripravo sistemskega ZViS. Na delovni skupini, ki je z delom zaključila v sredo, se nam je uspelo dogovoriti za besedilo novele, s katerim se lahko načeloma strinjamo vsi deležniki. Glede na obilo interesov in različnih pogledov deležnikov, vključenih v pogovore, so kompromisi edina možna pot do sprejetja novele in posledično sistemskega zakona. Čeprav imamo na ŠOS zadržke do nekaterih sprememb, predvsem na področju sprememb sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ocenjujemo, da smo sprejeli najboljši in trenutno tudi edini možen kompromis.

Še posebej pozdravljamo ureditev področij, s katerimi smo zagotovili več pravic študentom. Po predlagani ureditvi bodo študenti, ne glede na čas diplomiranja, ohranili status do konca študijskega leta. S tem jih spodbujamo, da čim prej diplomirajo (zdaj so namreč zaradi statusa študenta s tem večinoma odlašali do konca leta), hkrati pa razbremenimo fakultete, saj je velika večina študentov zagovore diplom opravljala septembra, kar je predstavljalo tako logističnio težavo kakor tudi vprašanje kakovosti postopkov zagovorov in samih zaključnih del.

V predlogu novele ni šolnin za dodatno leto, kot je to v javni razpravi predlagalo Ministrstvo za finance. Tovrstne napade na brezplačno javno šolstvo ocenjujemo kot zelo nevarne. Upamo, da predlogov o uvedbi šolnin prav tako ne bo v sistemskem zakonu, ki naj bi se ga lotili takoj po prvomajskih praznikih. Prav tako pa smo iz besedila (tudi trenutno že uveljavljenega zakona) uspeli umakniti dikcijo, ki je zavodom omogočala zaračunavanje t. i. nadstandardne izvedbe študija. V okviru ureditve financiranja pa ministrstvo obljublja tudi sredstva za doktorski študij, ki naj bi se razdeljevala po posebni shemi. Trenutno je namreč doktorski študij v celoti plačljiv.

Novela uvaja polnopravno članstvo študentov v akademskem zboru, kar vidimo kot emancipacijo študentov znotraj akademske skupnosti. Končno bomo študenti z zakonom priznani kot enakopravni člani akademske skupnosti. Pozitivno ocenjujemo tudi uvedbo splošnih in neposrednih volitev dekanov in rektorjev. Študenti bodo tako še bolj vključeni v akademsko skupnost, kar bo okrepilo občutek pripadnosti študentov do unverze.

Z novelo se ponovno vpeljuje dobra praksa zdravstvene preventive – sistematski pregledi za študente, kar ocenjujemo kot nujno za dobro in sistemsko urejeno preventivno zdravstveno varstvo študentov.

Vir: Študentska organizacija Slovenije

Skip to content