Klub študentov Lendava objavlja razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski sklad za študente v socialni stiski. Enkratne štipendije podeljuje Klub študentov Lendava (KŠL – LEK) v sodelovanju z Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF).

  1.     Predmet razpisa

Iz sklada Študentski sklad bomo podelili 5 enkratnih štipendij v višini 300 EUR. Skupna vrednost razpisa je 1.500 EUR.

  1.     Splošno

Razpisni in izbirni postopek vodi razpisna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov KŠL in  predstavnika PIF. Razpisni komisiji predseduje Attila Ftičar.

Razpisna dokumentacija (razpis, vloga za dodelitev enkratne štipendije, izbirni postopek in točkovnik) je objavljena v priponki.

  1.     Pogoji za pridobitev štipendije

– status študenta v študijskem letu 2015/2016,

– vlagatelj/ica na dan oddaje vloge še ni dopolnil/a starosti 26 let,

– stalno bivališče na območju Upravne enote Lendava,

– pravočasna in popolna vloga (pravilna, resnična, s priloženimi zahtevanimi dokazili izpolnjena vloga za pridobitev štipendije).

Če študent/ka ustreza pogojem, se uvrsti v izbirni postopek za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski sklad.

Katerakoli druga štipendija, ki jo prejema študent/ka, ne izključuje prejema enkratne štipendije Študentskega sklada. Prav tako pridobitev enkratne štipendije Študentskega sklada ne izključi pridobitve katerekoli druge štipendije.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki opravljajo katerokoli funkcijo v organih Kluba Študentov Lendava. Prav tako se na razpis ne morejo prijaviti osebe, ki so s to osebo v sorodu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena.

Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti, ki so enkratno štipendijo iz sklada Študentski sklada v preteklih razpisih že prejeli.

  1.     Rok in oddaja vloge 

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo do 23. decembra 2015 oddane priporočeno po pošti na naslov:

Klub študentov Lendava

Mlinska ulica 5

9220 Lendava

Na kuverto obvezno pripišite: Ne odpiraj, Študentski sklad

Vsi študenti, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisnega roka.

  1.     Informacije

Vse informacije o Študentskem skladu in razpisu so dostopne v priponki. V primeru dodatnih vprašanj pa nam lahko pišete na kslendava@gmail.com ali pokličete na tel.: 031-245-253 (Attila).

 

Priloge
Skip to content