Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 8. redni seji 26.9.2020 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21.

 

Volitve bomo izpeljali v soboto, 24.10.2020 (Ljudska univerza Lendava, Kidričeva ulica 1) ob 17. uri.

 

Pravico voliti in biti voljen za svetnika Zveze ŠKIS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti.

Kandidat za svetnika Zveze ŠKIS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, podpisano soglasje o uporabi osebnih podatkov in lastnoročni podpis kandidata.

 

Lendava, 28.9.2020

 

Huso Jusić,
predsednik KŠL-LEK

 

Skip to content