Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 9. redni seji 03.10.2015 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika za mandarno obdobje 2015/16, ter določil volilno komisijo za volitve.

 

Volitve za svetnika Sveta Zveze ŠKIS bodo potekale 30.10.2015 v klubskih prostorih (Mlinska ulica 5, 9220 Lendava) s pričetkom ob 19.00 uri.

 

Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta Zveze ŠKIS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti.

Kandidat za svetnika Sveta Zveze ŠKIS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

 

 

Lendava, 08.10.2015

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Attila Ftičar,

                                                                                                          predsednik KŠL-LEK

Skip to content