Na podlagi 20. člena, KŠL-LEK razpisujemo kandidacijski postopek za mesta:
– Predsednik Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (1 mesto),
– Član Upravnega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (5 mest),
– Član Nadzornega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta),
– Član Disciplinskega razsodišča Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta).

Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, stalni in začasni naslov (v kraju študija), elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni datum, potrdilo o statusu študenta za šolsko leto 2014/2015, podpis. Kandidat naj h kandidaturi priloži še življenjepis in vizijo delovanja.

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub študentov Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, s pripisom »za Volilno komisijo«.

Rok za oddajo kandidatur je do petka, 17. oktobra 2014. Nepopolnih kandidatur ne bomo upoštevali.

Volitve bomo izpeljali 31.10.2012 v prostorih KŠL-LEK (Mlinska ulica 5) ob 17.00 uri, ob enem bomo pa volili tudi SVETNIKA Kluba študentov Lendava za šolsko leto 2014/15.

Lendava, 07.10.2014

Peter Paller,
predsednik KŠL-LEK

Skip to content