Na podlagi 15. člena Temeljnega akta KŠL-LEK razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

  • Predsednik Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (1 mesto),
  • Član Upravnega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (5 mest),
  • Član Nadzornega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta).
  • Član Disciplinskega razsodišča Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta).

Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, stalni in začasni naslov (v kraju študija), elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni datum, potrdilo o statusu študenta v šolskem letu 2020/2021, podpis.
Kandidat naj h kandidaturi priloži tudi kratki življenjepis, vizijo delovanja kluba in podpisano soglasje o uporabi osebnih podatkov.

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub študentov Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava s pripisom »za volilno komisijo«.

Rok za oddajo kandidatur je ponedeljek, 12.10.2020. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.

 

Kandidature bodo objavljene v soboto, 17.10.2020.

 

Volitve bomo izpeljali v soboto, 24.10.2020 (Ljudska univerza Lendava, Kidričeva ulica 1) ob 17. uri. Hkrati bomo volili klubskega svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOS za tekoče študijsko leto.

 

 

Lendava, 28.9.2020

 

Huso Jusić,
predsednik Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK)

Skip to content