Na podlagi 15. člena temeljnega akta KŠL-LEK razpisujem kandidacijski postopek za mesta:

 

  • Predsednik Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (1 mesto),
  • Član Upravnega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (5 mest),
  • Član Nadzornega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta),
  • Član Disciplinskega razsodišča Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta).

 

Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, stalni in začasni naslov (v kraju študija), elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni datum, potrdilo o statusu študenta za šolsko leto 2018/2019, podpis. Kandidat naj h kandidaturi priloži še življenjepis in vizijo delovanja ter podpisano soglasje o uporabi osebnih podatkov.

Kandidature pošljite priporočeno na naslovKlub študentov Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, s pripisom »za Volilno komisijo«.

Rok za oddajo kandidatur je do  30. septembra 2018. Nepopolnih kandidatur ne bomo upoštevali.

Volitve bomo izpeljali 14.10.2018  (Ulica Lajcsija Pandurja 1) ob 8. uri, obenem bomo volili klubskega svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS za tekoče študijsko leto.

 

Lendava, 20.9.2018

 

Huso Jusić,

predsednik KŠL-LEK

 

Skip to content