Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 8. redni seji 25.9.2021 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Sveta ŠOLS za mandatno obdobje 2021/22.   Volitve bomo izpeljali v petek, 22.10.2021 (Kranjčeva ulica 4) ob 20. uri.   Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki […]

Volilna komisija je 14. oktobra pregledala vse prispele kandidature za organe KŠL – LEK (zadnji rok oddaje je bil 12.10.2020). Spodaj so navedene pravilne in pravočasno prispele kandidature: UPRAVNI ODBOR PREDSEDNIK: Aaron Krajačič PODPREDSEDNICA: Teja Preradović BLAGAJNIK: Peter Škrilec TAJNICA: Maja Kreslin ČLAN: Zala Kostric ČLAN: Tjaša Kontrec NADZORNI ODBOR         ČLAN: Gloria Gjuran ČLAN: Adrijana […]

Ni (več) piflanja? Ni panike!

September 28, 2020

Se šola ali študij zate zaključuje? Si se morda zaposlil/-a ali v tem letu dopolnil/-a 26 let? Potem se nujno pozanimaj in beri dalje.   Zakaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Obvezno zdravstveno zavarovanje v večini primerov krije le del stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev krije […]

Na podlagi 15. člena Temeljnega akta KŠL-LEK razpisujem kandidacijski postopek za mesta: Predsednik Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (1 mesto), Član Upravnega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (5 mest), Član Nadzornega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta). Član Disciplinskega razsodišča Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta). Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in […]

Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 8. redni seji 26.9.2020 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Sveta ŠOLS za mandatno obdobje 2020/21.   Volitve bomo izpeljali v soboto, 24.10.2020 (Ljudska univerza Lendava, Kidričeva ulica 1) ob 17. uri.   Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta ŠOLS ima vsak študent s […]

Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 8. redni seji 26.9.2020 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21.   Volitve bomo izpeljali v soboto, 24.10.2020 (Ljudska univerza Lendava, Kidričeva ulica 1) ob 17. uri.   Pravico voliti in biti voljen za svetnika Zveze ŠKIS ima vsak študent s […]