Lendava, 28.3.2020 

 

OBVESTILO O SKLICU IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA

 

Spodaj podpisani Huso Jusić (predsednik KŠL-LEK), sklicujem  izredni občni zbor KŠL-LEK, ki bo v soboto, 4.4.2020 ob 18:00. V skladu z navodili Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije in Nacionalnega inštitut za javno zdravje, se izredni občni zbor, zaradi preprečevanja širitve okužbe z novim koronavirusom, izjemoma izvede na daljavo, in sicer preko video konference.

 

Dodatna pojasnila:

  • predsednik KŠL – LEK najkasneje en dan pred izvedbo občnega zbora, vsem članom pošlje povezavo do video konference, ki se bo izvajala s pomočjo orodja Zoom,
  • v skladu z pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in vsemi uredbami, ki urejajo varovanje osebnih podatkov, se članstvo preveri s pomočjo osebne izkaznice, ki jo član pokaže predsedniku pred vključitvijo v video konferenco,
  • občni zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica polnopravnih članov KŠL – LEK, v primeru, da temu pogoju ni zadoščeno, se občni zbor odloži za 30 minut in veljavno sklepa če je prisotnih vsaj 15 članov KŠL – LEK,
  • v razpravi lahko sodelujejo vsi prisotni,
  • sklep je potrjen, če se z njim strinja večina prisotnih članov KŠL – LEK,
  • člani imajo možnost podati mnenje in predloge tudi pisno (s priporočeno pošto), najkasneje 3 dni po zaključku izrednega občnega zbora,
  • rok za pošiljanje začne teči naslednji dan po zaključku izrednega občnega zbora,
  • v primeru, da obstajajo pomisleki in nestrinjanja s sprejetimi sklepi, predsednik o tem obvesti vse člane in se o sklepih ponovno odloča.

 

Predlagan dnevni red:

  1. Sprejetje pravilnika o nabavi

Huso Jusić
predsednik KŠL-LEK

 

PRILOGA

Skip to content