Volilna komisija je 11. oktobra pregledala vse prispele kandidature za svetnika KŠL – LEK (zadnji rok oddaje je bil 08.10.2020). Volitve bodo pa izvedene v petek, 22.10.2021 ob 20:00. Dodatna pojasnila lahko najdete v članku: Obvestilo o sklicu Občnega zbora.   Spodaj so navedene pravilne in pravočasno prispele kandidature:   SVETNIK ŠKIS IN ŠOLS Otto […]

Ali si vedel, da ti obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju? Tudi v osnovni zdravstveni dejavnosti obvezno zdravstveno zavarovanje krije storitve v višini 85 odstotkov, bolnišnične dejavnosti pa od 80 do 90 odstotkov. Vendar je lahko v nekaterih primerih (npr. zahtevnejši operativni posegi) celotni znesek opravljene storitve visok, zaradi česar […]

Lendava, 25.9.2021    OBVESTILO O SKLICU OBČNEGA ZBORA KŠL   Podpisani Aaron Krajačič (predsednik KŠL-LEK), sklicujem občni zbor KŠL-LEK, ki bo v petek, 22.10.2021 ob 20:00. Občni zbor bo potekal skladno z veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa na dan OZ.   Dodatna pojasnila: Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica polnopravnih […]

Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 8. redni seji 25.9.2021 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Sveta Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2021/22.   Volitve bomo izpeljali v petek, 22.10.2021 (Kranjčeva ulica 4) ob 20. uri.   Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta Zveze ŠKIS ima vsak študent s slovenskim […]

Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 8. redni seji 25.9.2021 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika Sveta ŠOLS za mandatno obdobje 2021/22.   Volitve bomo izpeljali v petek, 22.10.2021 (Kranjčeva ulica 4) ob 20. uri.   Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki […]

Volilna komisija je 14. oktobra pregledala vse prispele kandidature za organe KŠL – LEK (zadnji rok oddaje je bil 12.10.2020). Spodaj so navedene pravilne in pravočasno prispele kandidature: UPRAVNI ODBOR PREDSEDNIK: Aaron Krajačič PODPREDSEDNICA: Teja Preradović BLAGAJNIK: Peter Škrilec TAJNICA: Maja Kreslin ČLAN: Zala Kostric ČLAN: Tjaša Kontrec NADZORNI ODBOR         ČLAN: Gloria Gjuran ČLAN: Adrijana […]