Volilna komisija je 17. oktobra pregledala vse prispele kandidature za svetnika sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS (zadnji rok oddaje je bil 14.10.2016). Prispela je le ena kandidatura, ki je bila popolna in pravilna. KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS 1. Mitja Süč, 1994, 3. letnik Arhitektura, Univerza v Lubljani KANDIDAT ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS 1. […]

Volilna komisija je 17. oktobra pregledala vse prispele kandidature za organe KŠL – LEK (zadnji rok oddaje je bil 14.10.2016). UPRAVNI ODBOR: Predsednik: Huso Jusič Podpredsednik: Simon Sekereš Blagajnik: Nina Petkovič Tajnik: Lea Žižek 1 član: Rebeka Ščernjavič 2 član: Filip Kolenko NADZORNI ODBOR: Član: Mitja Süč Član: Tjaša Vučko Član: Elisa Halas DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE: […]

Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 9. redni seji 06.10.2016 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika za mandatno obdobje 2016/17.   Volitve za svetnika KŠL-LEK bodo potekale 28.10.2016 v klubskih prostorih (Mlinska ulica 5, 9220 Lendava) s pričetkom ob 22.00 uri.   Pravico voliti in biti voljen za svetnika Zveze ŠKIS ima […]

Upravni odbor Kluba študentov Lendava je na svoji 9. redni seji 06.10.2016 sprejel sklep o razpisu volitev za svetnika za mandatno obdobje 2016/17.   Volitve za svetnika KŠL-LEK bodo potekale 28.10.2016 v klubskih prostorih (Mlinska ulica 5, 9220 Lendava) s pričetkom ob 22.00 uri.   Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak […]

Na podlagi 20. člena, KŠL-LEK razpisujemo kandidacijski postopek za mesta:   Predsednik Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (1 mesto), Član Upravnega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (5 mest), Član Nadzornega odbora Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta), Član Disciplinskega razsodišča Kluba študentov Lendava (KŠL-LEK) (3 mesta).     Kandidature morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime […]

Obvezno zdravstveno zavarovanje stroškov zdravstvenih storitev ne krije v celoti dijakom ali študentom, ki: izgubijo status, se prijavijo na zavodu za zaposlovanje, se prvič zaposlijo, dopolnijo 26 let.   V vseh teh primerih si oziroma boš postal zavezanec ali zavezanka za doplačilo zdravstvenih storitev, medicinskih pripomočkov ali zdravil.   Zato za začetek pomisli na najpomembnejšo […]

Attila Ftičar

predsednik

Blaž Sobočan

podpredsednik
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]